ایزوهای پیشنهادی  برای صنایع : 

 

شرکت های مواد غذایی :جهت پیشبرد هر چه بهتر اهداف خود میتوانند از استانداردهای بین المللی استفاده نمایند.

ISO 9001  ISO 14001 OHSAS 18001  – HACCP – ISO 22000 نشان حلال HALAL

 

شرکت های تولیدی و خدماتی: اعم از شرکتها، کارخانجات، کارگاهها، موسسات و … که در حیطه وظایف خود محصولی را تولید و یا خدمتی را ارائه میدهند را شامل می شود.

ایزو پیشنهادی: ۹۰۰۱ ISO ISO14001OHSAS18001 ۱۰۰۰۲ ISO ۱۰۰۰۴ ISO

 

سازمان های دولتی و یا وابسته به دولت : تمامی موسسات دولتی و سازمانهایی که به صورت خصوصی و یا نیمه خصوصی تحت نظارت دولت میباشند را شامل می شوند مانند بیمارستانهای دولتی، شهرداری ها

ایزو پیشنهادی: ۹۰۰۱ ISO– ۱۴۰۰۱ ISO– ۱۸۰۰۱ OHSAS– ۱۰۰۰۲ ISO ۱۰۰۰۴ ISO

 

بیمارستان ها و مراکز درمانی: بیمارستان ها و مراکز درمانی جهت ارتقا سازمان خود و نزدیک شدن به استانداردهای روز دنیا با پیاده سازی و دریافت گواهینامه های ایزو می توانند به این مهم دست پیدا نمایند. 

ایزو پیشنهادی:  ISO900114001 ISO OHASA18001ISO1001522000-HACCP ISO– IWA1

 

مراکز آموزشی: کلیه مراکز آموزشی برای پیشبرد هرچه بهتر اهداف خود و همچنین عملکردی استاندارد و مکانیزه میتوانند از استاندارد مربوط به موسسات آموزشی که با توجه به اهداف این موسسات تدوین شده است استفاده نمایند. 

ایزو پیشنهادی: ۹۰۰۱ ISO  ۱۰۰۱۵- IWA 2 – ISO ۱۰۰۰۲ – ISO ۱۰۰۰۴ – ISO ۱۰۶۶۸ ISO  ISO29990

 

رستوران ها: تمامی رستورانها بدون توجه به بزرگی و کوچکی و همچنین لوکیشن آنها و فقط بدلیل استانداردسازی و ارائه خدمات بهتر می توانند از ایزو مخصوص رستورانها استفاده نمایند. 

ایزو پیشنهادی: ۹۰۰۱ – ISO HACCP – ISO ۱۰۰۰۲ – ISO ۱۰۰۰۴ ISO

 

تجهیزات پزشکیتمامی موسساتی که تولید کننده تجهیزات پزشکی هستند میتوانند برای تولید محصولی اصولی و مطابق با استانداردهای روز دنیا از ایزو مخصوص تجهیزات پزشکی استفاده نمایند 

ایزو پیشنهادی: ۹۰۰۱ ISO  ۱۴۰۰۱ ISO  ۱۰۰۰۲ ISO  ۱۰۰۰۴ ISO  ۱۳۴۸۵ ISO  نشان CE

 

 

آژانس های مسافرتی: تمامی آژانس های هواپیمایی با توجه به بازار رقابتی در این حوزه میتوانند از استانداردهای ایزو جهت پیشبرد اهداف و تبلیغات خود ازاستانداردهای ایزو استفاده نمایند.

ایزو پیشنهادی: ۹۰۰۱ ISO  ۱۰۰۰۲ ISO  ۱۰۰۰۴ ISO

 

پیمانکاران: کلیه شرکتهای پیمانکاری و پیمانکاران جهت اجرای پروژه های خود ، فعالیت اصولی و با توجه به بحت دریافت Grade و شرکت در مناقصات و مزایده ها به ایزو اعلام نیاز می نمایند.

ایزو پیشنهادی: ۹۰۰۱ ISO  ۱۴۰۰۱ ISO  ۰HSAS 18001 – HSE

 

نشریات: تمامی نشریات به جهت انجام تبلیغات و با توجه به بازار رقابتی میتوانند از ایزو استفاده نمایند. 

ایزو پیشنهادی: ۹۰۰۱ ISO  ۱۰۰۰۲ ISO  ۱۰۰۰۴ ISO

 

صنعت نفت و گاز و پتروشیمی: تمامی شرکتهایی که در زمینه نفت و گاز فعالیت دارند به توجه به اهمیت فعالیتشان در این حوزه نیازمند استفاده از خدمات ایزو دارند. 

ایزو پیشنهادی: ۹۰۰۱ ISO  ۱۴۰۰۱ ISO  OHASA18001 – HSE  ISO/TS 29001

 

  

شرکت های تبلیغاتی: تمامی شرکتهای تبلیغاتی حال آنکه فعالیتشان در چه زمینه ای باشد میتوانند جهت امور تبلیغات شرکت خود و جلو افتادن از رقیبانه از ایزو استفاده نمایند. 

ایزو پیشنهادی: ۹۰۰۱ ISO  ۱۰۰۰۲ ISO  ۱۰۰۰۴ ISO

 

امنیت اطلاعاتی: تمامی شرکتهایی که در حیطه امنیت اطلاعات فعالیت دارند میتوانند جهت استفاده از راهکارهای بین المللی در زمینه انجام خدمات بهتر خود از ایزو استفاده نمایند. 

ایزو پیشنهادی: ۹۰۰۱ ISO  ISO20000 ۱۰۰۰۴ – ISO ۲۷۰۰۱- ISO  ISO10002

 

آزمایشگاه ها: تمامی آزمایشگاههای تشخیص طبی و یا آزمایشگاههای کالیبراسیون جهت ارائه نتایجی دقیق و استفاده اطلاع از استانداردهای روز دنیا در حیطه مسئولیتشان میتوانند از استانداردهای ایزو استفاده نمایند. 

ایزو پیشنهادی: ۹۰۰۱ ISO  ۱۰۰۰۲ ISO  ۱۰۰۰۴ – ISO ۱۷۰۲۵ISO