آموزش امداد و نجات

محل برگزاری: شرکت شهرک های صنعتی
تاریخ: 11 تیر ماه

دوره ممیزی و بهینه سازی انرژی در صنعت

محل برگزاری: اداره استاندارد
تاریخ: 1 و ۲ خردادماه

 دوره آموزشی “بهداشت، ایمنی، محیط زیست HSE

محل برگزاری: اداره استاندارد
تاریخ: 22 تیرماه

دوره آموزش امداد و نجات

محل برگزاری: کارخانه سیمان غرب

تاریخ: ۱۸ تیرماه

سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت، محیط زیست HSE-MS

محل برگزاری: اداره استاندارد
تاریخ: 12 مردادماه

حریق و آتش نشانی

محل برگزاری: شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه
تاریخ: 28 تیرماه

دوره آموزشی مدیریت پروژه با P6

محل برگزاری: شرکت اندیشه آزما زاگرس
تاریخ: 26 مرداد ماه

دوره آموزشی تکنیک های نوین بازاریابی

محل برگزاری: سازمان صنعت و معدن
تاریخ: 14 آذر ماه

طراحی برد الکترونیکی با نرم افزار آلتیوم

محل برگزاری: شرکت اندیشه آزما زاگرس
تاریخ: 28 مهرماه

کارگاه آموزشی کاربرد Minitab در کنترل کیفیت

محل برگزاری: اداره استاندارد
تاریخ: 9 و ۱۶ شهریورماه