دوره آنلاین چرتکه

دوره آنلاین چرتکه

دوره آنلاین چرتکه

چرتکه وسیله ای قدیمی است که با استفاده از دست برای محاسبه چهار عمل اصلی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم استفاده می شود.

آموزش و یادگیری چرتکه نه تنها موجب تسریع ذهن در انجام محاسبات میشود بلکه در مسائل روزمره از قبیل تصمیم گیری نیز موثر است.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

Teachers